Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 23
Số lượt truy cập: 490,951
Liên kết website

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                          Các thành viên HĐQT Công ty

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Bùi Văn Quang

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

2

Phạm Nguyễn Chiến

Giám đốc Công ty

Thành viên HĐQT

3

Đặng Anh Tuấn

Phó phòng Kế hoạch - Vật tư

Thành viên HĐQT

  

TOP