Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 63
Số lượt truy cập: 471,751
Liên kết website

BỘ MÁY TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

  

 

Trụ sở chính của Công ty: đặt tại số 02 Yersin – P. Xương Huân – TP.Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ được đặt tại trụ sở chính Công ty.

Các đơn vị trực thuộc được đặt tại:

+ Đội Đường sắt Vân Canh: Thị trấn Vân Canh – huyện Vân Canh – Bình Định.

+ Đội Đường sắt La Hai: Thị trấn La Hai – Đồng Xuân – Phú Yên.

+ Đội Đường sắt Tuy Hòa: số 222 Lê Trung Kiên – TP. Tuy Hòa – Phú Yên.

+ Đội Đường sắt Đèo Cả: Đại Lãnh – Vạn Ninh – Khánh Hòa.

+ Đội Đường sắt Ninh Hòa: 26 Võ Văn Ký – Thị xã Ninh Hòa – Khánh Hòa.

+ Đội Đường sắt Nha Trang: 01 Lê Hồng Phong – TP. Nha Trang – Khánh Hòa.

+ Đội Đường sắt Cam Ranh: Cam Phước – Cam Ranh – Khánh Hòa.

+ Xí nghiệp xây dựng công trình Khánh Hòa: số 08 Đinh Tiên Hoàng – TP. Nha Trang – Khánh Hòa.

TOP