Tin tức & Sự kiện


THÔNG TIN LIÊN HỆ


Công ty Cổ Phần Đường Sắt Phú Khánh


Địa chỉ: Địa chỉ: 02 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3822.607 , 0258.3826.642

Fax: 0258.3828 648

Hotline:

Email: ds.phukhanh@gmail.com

Website: duongsatphukhanh.com.vn

 
TOP