Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 11
Số lượt truy cập: 228,417
Liên kết website

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên hội đồng quản trị Công ty:

STT

Họ tên

Chức danh

Ghi chú

1

Bùi Văn Quang

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT 

2

Phạm Nguyễn Chiến

Giám đốc

Thành viên HĐQT ,Đại diện và điều hành mọi hoạt động của công ty

3

Đặng Trung Thiết

Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư

 Thành viên HĐQT  

 

TOP