Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 30
Số lượt truy cập: 457,500
Liên kết website

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

 

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty: 

   + Bảo đảm hoàn thành 100% khối lượng theo Hợp đồng đặt hàng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giữ ổn định trạng thái cầu đường, đảm bảo tải trọng, tốc độ chạy tàu theo công lệnh và đảm bảo ATGT đường sắt, không để xảy ra sự cố chạy tàu, tai nạn chạy tàu do nguyên nhân chủ quan, đảm bảo an toàn các mặt công tác khác như: an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

   + Tích cực tham gia đấu thầu hoặc liên doanh với các nhà thầu thi công các công trình trong và ngoài ngành đường sắt nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho CBCNV.

   + Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như: đất đai, nhà cửa, máy móc, thiết bị và lực lượng lao động hiện có.

   + Xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao chế độ, trách nhiệm quản lý kinh tế đem lại hiệu quả cao hơn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   + Quan  tâm hơn đến đời sống của CBCNV như: thu nhập, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan, du lịch thu hút đông đảo CBCNV tham gia.

   + Thực hiện đầy đủ các quyền lợi của cổ đông như: Nhận cổ tức đúng thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tiếp nhận thông tin và có ý kiến đóng góp, xây dựng công ty, duy trì và bảo toàn vốn cho các cổ đông.

 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty:

   + Phát triển kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt vẫn là mục tiêu hàng đầu của Công ty. Do đó, trong những năm tới Công ty tiếp tục chú trọng đầu tư các điều kiện tiên quyết như sau: Cơ sở vật chất, máy móc thết bị, công nghệ tiên tiến, tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề, bậc thợ cao. Đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm tối đa chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng yêu câu phát triển đường sắt hiện đại, từ đó ngày càng khắng định vị thế là nhà thầu xây dựng mạnh trong ngành đường sắt nói riêng và ngành giao thông nói chung.

   + Nghiên cứu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề dựa trên những lợi thế hiện có của Công ty và xu hướng phát triển của xã hội nhất là ưu tiên đầu tư, khai thác có hiệu quả tài sản trên đất tại các khu đất: số 02 Yersin, TP. Nha Trang và số 87 Lê Trung Kiên, TP/ Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

   + Không ngừng tiếp thu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ tốt cho hoạt động SXKD.

 

 

TOP