Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 114
Số lượt truy cập: 76,427
Liên kết website

Nghị quyết, biên bản họp, biên bản bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh.

Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh xin gửi tới quý Cổ đông Nghị quyết, biên bản bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (File đính kèm)

NQ & BB dai hoi co dong TN 2017.pdf 

Bien ban bo phieu bau BS BKS dai hoi co dong TN 2017.pdf

Trân trọng.

   3:21:20 PM     27/04/2017

TOP