Hỗ trợ trực tuyến
CTY CP ĐSPK
0583.822.607
Thống kê truy cập
Đang online: 30
Số lượt truy cập: 76,343
Liên kết website

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông: Nguyễn Thị Vân, Hồ Sỹ Thanh, Nguyễn Đình Hiệp

  THÔNG BÁO

Vv: Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

 

 Căn cứ Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông cổ đông Hồ Sỹ Thanh, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Thị Vân.

Tổ quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh xin thông báo nội dung như sau: 

Ngày 29/03/2017, Công ty nhận được các đơn về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh như sau:

1. Tên cổ đông: Nguyễn Thị Vân

- Số CMTND: 225317356  do CA Khánh Hòa cấp ngày  10/06/2010

- Mã cổ đông: CĐ-040

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày báo mất): 339 cổ phần

- Mệnh giá :10.000 đồng

2. Tên cổ đông: Hồ Sỹ Thanh

- Số CMTND: 220963149  do CA Khánh Hòa cấp ngày  14/05/2011

- Mã cổ đông: CĐ-762

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày báo mất): 1.558 cổ phần

- Mệnh giá :10.000 đồng

3. Tên cổ đông: Nguyễn Đình Hiệp

- Số CMTND: 220041968  do CA Khánh Hòa cấp ngày  20/08/2008

- Mã cổ đông: CĐ-646

- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày báo mất): 1.896 cổ phần

- Mệnh giá :10.000 đồng

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông trên theo quy định của pháp luật và các cổ đông trên  phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổ quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Địa chỉ: 02 Yersin, P Xương Huân, TP Nha Trang

Điện thoại: 0583.822.607

 TỔ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 

TB mất GCN SHCP 29-3-16.pdf
TOP